21×43 plot Home plan | 21×43 जमिन मा घर प्लान – 2BHK

21x43 plot Home plan | 21x43 जमिन मा घर प्लान - 2BHK

House Plan Discription | 21×43 घर प्लान को विवरण

https://youtu.be/cMaLsHi5Mh8
न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन4.95 धुर / 2.63 आना
2.घर बनेको जमिन4.3 धुर / 2.3 आना
3.जमिन को मुख21 फिट
4.जमिन को लम्बाई43 फिट
5.रोड20 फिट
6.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
7.डिजाईनआधुनिक
8.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.25,077,60 /-
न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १14 x 11.2 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11.2 x 11.2 फिट
4.भन्सा कोठा – १14 x 8 फिट
5.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
6.सिढि – १6.5 x 12 फिट
7. हल/लिभिगं रुम – १8 x 9.5 फिट
8.बरन्डा – १8 x 8 फिट
9.प्यासेज – १4 x 6 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.