51×53 plot Home plan | 51×53 फिट जमिन मा घर प्लान

51x53 plot Home plan | 51x53 फिट जमिन मा घर प्लान

51×53 plot Home plan | 51×53 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन14.8 धुर / 7.9 आना
2.घर बनेको जमिन7 धुर / 3.7 आना
3.जमिन को मुख51 फिट
4.जमिन को लम्बाई53 फिट
5.घरको मुख44 फिट
6.घरको लम्बाई29 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि19 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.40,83,200 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – २12 x 12 फिट
6.भन्सा कोठा – १12×12 फिट
7.टोइलेट/बाथरुम – १6 x 7 फिट
8.सिढि – १7 x 12 फिट
9.हल/लिभिगं रुम – १16 x 17 फिट
10.बरन्डा – १0 फिट
11.कार पार्किगं – १15 x 17 फिट
12.प्यसेज – १0 फिट
13.स्टोर रुम – १4 x 7 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि19 फिट
Sharing Is Caring: