40×92 plot Home plan | 40×92 फिट जमिन मा घर प्लान

40x92 plot Home plan | 40x92 फिट जमिन मा घर प्लान

40×92 plot Home plan | 40×92 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन20 धुर / 10.75 आना
2.घर बनेको जमिन8.8 धुर / 4.7 आना
3.जमिन को मुख40 फिट
4.जमिन को लम्बाई92 फिट
5.घरको मुख33 फिट
6.घरको लम्बाई49 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.49,57,200 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK5
2.सुत्ने कोठा – २13 x 13 फिट
3.सुत्ने कोठा – २12 x 13 फिट
5.सुत्ने कोठा – १12 x 16 फिट
6.भन्सा कोठा – १9 x 11 फिट
7.टोइलेट/बाथरुम – १5 x 12 फिट
8.सिढि – १7 x 12 फिट
9.हल/लिभिगं रुम – १13 x 13 फिट
10.बरन्डा – १0 फिट
11.कार पार्किगं – १20 x 40 फिट
12.प्यसेज – १(4 x 9 + 4 x 12) फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि20 फिट
4.पछाडि23 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.