36×44 plot Home plan with Shutter | 36×44 जमिन मा घर प्लान

36x44 plot Home plan with Shutter | 36x44 जमिन मा घर प्लान

36×44 plot Home plan with Shutter | 36×44 जमिन मा घर प्लान

https://youtu.be/NzjmAEsg9n0

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन8.69 धुर / 4.5 आना
2.घर बनेको जमिन6.6 धुर / 3.51 आना
3.जमिन को मुख36 फिट
4.जमिन को लम्बाई44 फिट
5.रोड30 र 40 फिट
6.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
7.डिजाईनआधुनिक
8.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.38,68,800 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK1
2.सुत्ने कोठा – १12 x 11.5 फिट
3.भन्सा कोठा – १14 x 8 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 8 फिट
5.सिढि – १7 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १8 x 12 फिट
7.प्यासेज – १12 x 14 फिट
8.प्यासेज – १7 x 14 फिट
9.सटर कोठा – १12 x 11.5 फिट
10.सटर कोठा – १14 x 12 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ5 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि0 फिट
Sharing Is Caring: