30×35 feet Home plan | 30×35 फिट जमिन मा घर प्लान

30x35 feet Home plan | 30x35 फिट जमिन मा घर प्लान

30×35 plot Home plan | 30×35 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन8 धुर / 4 आना
2.घर बनेको जमिन5.5 धुर / 3 आना
3.जमिन को मुख30 फिट
4.जमिन को लम्बाई39 फिट
5.घरको मुख30 फिट
6.घरको लम्बाई35 फिट
7.रोड14 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.29,92,500 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK3
2.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
3.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
4.भन्सा कोठा – १12×11 फिट
5.टोइलेट/बाथरुम – १7 x 5 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १7 x 5 फिट
7.सिढि – १12.5 x 6.5 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १16.5 x 11 फिट
9.बरन्डा – १0 फिट
10.कार पार्किगं – १0 फिट
11.प्यसेज – १4.5 फिट
12.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 20 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam
Share On:

Your Comment