30 x 85 plot Home plan | 30 x 85 फिट जमिन मा घर प्लान

30 x 85 plot Home plan | 30 x 85 फिट जमिन मा घर प्लान

30 x 85 plot Home plan | 30 x 85 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन14 धुर / 7.45 आना
2.घर बनेको जमिन5.5 धुर / 2.6 आना
3.जमिन को मुख30 फिट
4.जमिन को लम्बाई85 फिट
5.घरको मुख23 फिट
6.घरको लम्बाई44 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.32,07,600 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – २12 x 11.75 फिट
3.भन्सा कोठा – १8 x 11 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १5 x 8 फिट
5.सिढि – १7 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १12 x 14 फिट
7.बरन्डा – १9 x 6 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि20 फिट
4.पछाडि22 फिट
Sharing Is Caring: