28×40 plot Home plan | 28×40 जमिन मा घर प्लान

28x40 plot Home plan | 28x40 जमिन मा घर प्लान

28×40 plot Home plan with Shutter | 28×40 जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन6 धुर / 3.19 आना
2.घर बनेको जमिन4.23 धुर / 2.25 आना
3.जमिन को मुख28 फिट
4.जमिन को लम्बाई40 फिट
5.रोड20 फिट
6.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
7.डिजाईनआधुनिक
8.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.24,66,936 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.भन्सा कोठा – १12 x 11.5 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 8 फिट
5.सिढि – १7 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १16 x 14 फिट
7.बरन्डा – १7 x 11.5

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.