27×61.5 plot Home plan | 41×61.5 फिट जमिन मा घर प्लान

27x61.5 plot Home plan | 41x61.5 फिट जमिन मा घर प्लान

27×61.5 plot Home plan | 27×61.5 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन9.1 धुर / 4.85 आना
2.घर बनेको जमिन5.7 धुर / 3 आना
3.जमिन को मुख27 फिट
4.जमिन को लम्बाई61.5 फिट
5.घरको मुख23.5 फिट
6.घरको लम्बाई44.5 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.33,24,240 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11 x 12 फिट
6.भन्सा कोठा – १10×12 फिट
7.टोइलेट/बाथरुम – १6 x 4 फिट
8.सिढि – १8 x 10 फिट
9.हल/लिभिगं रुम – १16 x 13 फिट
10.बरन्डा – १10×8 फिट
11.कार पार्किगं – १12 x 17 फिट
12.प्यसेज – १4 फिट
13.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि12 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using his skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.