27×35 feet Home plan | 27×35 फिट जमिन मा घर प्लान

27x35 feet Home plan | 27x35 फिट जमिन मा घर प्लान

27×35 plot Home plan | 27×35 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.घर बनेको जमिन5.25 धुर / 2.80 आना
2.जम्मा चाहिने जमिन7.51 धुर / 4 आना
3.घरको मुख27 फिट
4.घरको लम्बाई35.5 फिट
5.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
6.डिजाईनआधुनिक
7.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.27,31,725 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK3
2.सुत्ने कोठा – १11 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11 x 11 फिट
4.सुत्ने कोठा – १11 x 11 फिट
4.भन्सा कोठा – १6 x 8 फिट
5.टोइलेट/बाथरुम – १3.5 x 6 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १3.5 x 5.5 फिट
7.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 8 फिट
6.सिढि – १6.5 x 12 फिट
7.हल/लिभिगं रुम – १10 x 11 फिट
8.बरन्डा – १5 x 11.5 फिट
9.कार पार्किगं – १11.5 x 17 फिट
10.प्यसेज – १0 फिट
11.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ5 फिट
2.बायाँ5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 15 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam
Share On:

Leave a Comment