27×31 feet Home plan | 27×31 फिट जमिन मा घर प्लान

27x31 feet Home plan | 27x31 फिट जमिन मा घर प्लान

27×31 plot Home plan | 27×31 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.घर बनेको जमिन4.59 धुर / 2.44 आना
2.जम्मा चाहिने जमिन6.56 धुर / 3.49 आना
3.घरको मुख27 फिट
4.घरको लम्बाई31 फिट
5.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
6.डिजाईनआधुनिक
7.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.23,85,450 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १11 x 11 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11 x 12 फिट
4.भन्सा कोठा – १10 x 11 फिट
5.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
6.सिढि – १11.5 x 6.5 फिट
7.हल/लिभिगं रुम – १15 x 12 फिट
8.बरन्डा – १10.5 x 7 फिट
9.कार पार्किगं – १0 फिट
10.प्यसेज – १4.5 फिट
11.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ5 फिट
2.बायाँ5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 13 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam
Share On:

Your Comment