27.5×38 feet Home plan | 27.5×38 फिट जमिन मा घर प्लान

27.5x38 feet Home plan | 27.5x38 फिट जमिन मा घर प्लान

27.5×38 plot Home plan | 27.5×38 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.घर बनेको जमिन5.73 धुर / 3.05 आना
2.घरको मुख27.5 फिट
3.घरको लम्बाई38 फिट
4.रोड14 फिट
5.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
6.डिजाईनआधुनिक
7.बारि0 फिट
8.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.2986800 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK3
2.सुत्ने कोठा – १11 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11 x 12 फिट
4.सुत्ने कोठा – १11 x 12 फिट
5.भन्सा कोठा – १11 x 12 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १7 x 5 फिट
7.सिढि – १11.5 x 7 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १19.5 x 12.5 फिट
9.बरन्डा – १0 फिट
10.कार पार्किगं – १0 फिट
11.प्यसेज – १4 फिट
12.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ3.5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 16 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam
Share On: