26×50 plot Home plan | 26×50 फिट जमिन मा घर प्लान

26x50 plot Home plan | 26x50 फिट जमिन मा घर प्लान

26×50 plot Home plan | 26×50 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन5.6 धुर / 3 आना
2.घर बनेको जमिन5.3 धुर / 2.8 आना
3.जमिन को मुख26 फिट
4.जमिन को लम्बाई50 फिट
5.घरको मुख22.5 फिट
6.घरको लम्बाई41.5 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.28,97,775 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 11.5 फिट
3.सुत्ने कोठा – १10 x 11.5 फिट
6.भन्सा कोठा – १11.5×6.5 फिट
7.टोइलेट/बाथरुम – १5 x 8 फिट
8.सिढि – १8 x 8 फिट
9.हल/लिभिगं रुम – १15 x 11.5 फिट
10.बरन्डा – १0 फिट
11.कार पार्किगं – १11.5 x 17 फिट
12.प्यसेज – १4 फिट
13.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.

1 thought on “26×50 plot Home plan | 26×50 फिट जमिन मा घर प्लान”

  1. मोहडा 36 पछिल्तिर 39 फिट को डिजाइन गरिदिनु पर्यो। आवसिय र व्यावसायिक दुबै

Leave a Comment