25×74 plot Home plan | 25×74 फिट जमिन मा घर प्लान

25x74 plot Home plan | 25x74 फिट जमिन मा घर प्लान

25×74 plot Home plan | 25×74 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन10.1 धुर / 5.37 आना
2.घर बनेको जमिन6.8 धुर / 3.6 आना
3.जमिन को मुख25 फिट
4.जमिन को लम्बाई74 फिट
5.घरको मुख21.5 फिट
6.घरको लम्बाई58 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि11×25 फिट
11.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.39,65,760 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – २12 x 12 फिट
3.भन्सा कोठा – १15 x 8 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १8 x 6 फिट
5.सिढि – १7 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १21 x 12 फिट
7.बरन्डा – १0 फिट
8.कार पार्किगं – १15 x 12 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ3.5 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि11 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.