25×41 feet Home plan | 25×41 फिट जमिन मा घर प्लान

25x41.5 feet Home plan | 25x41.5 फिट जमिन मा घर प्लान

25×41 plot Home plan | 25×41 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.घर बनेको जमिन5.6 धुर / 3 आना
2.जम्मा चाहिने जमिन8 धुर / 4 आना
3.घरको मुख25 फिट
4.घरको लम्बाई41 फिट
5.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
6.डिजाईनआधुनिक
7.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.2,956,87 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK3
2.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
3.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
4.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
5.भन्सा कोठा – १7 x 11 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
7.सिढि – १12.5 x 6.5 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १12 x 11 फिट
9.बरन्डा – १7 फिट
10.कार पार्किगं – १0 फिट
11.प्यसेज – १4.5 फिट
12.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ5 फिट
2.बायाँ5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 12 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam

Watch Video

Share On:

Your Comment