25×30 feet Home plan | 25×30 फिट जमिन मा घर प्लान

25x30 feet Home plan | 25x30 फिट जमिन मा घर प्लान

25×30 plot Home plan | 25×30 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.घर बनेको जमिन4.11 धुर / 2.19 आना
2.जम्मा चाहिने जमिन5.87 धुर / 3.13 आना
3.घरको मुख25 फिट
4.घरको लम्बाई30 फिट
5.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
6.डिजाईनआधुनिक
7.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.21,37,500 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
3.सुत्ने कोठा – १12 x 11 फिट
4.भन्सा कोठा – १8 x 5.5 फिट
5.टोइलेट/बाथरुम – १8 x 4.5 फिट
6.सिढि – १12 x 7 फिट
7.हल/लिभिगं रुम – १12 x 12 फिट
8.बरन्डा – १0 फिट
9.कार पार्किगं – १11.5 x 17 फिट
10.प्यसेज – १4 फिट
11.स्टोर रुम – १8 x 5.5 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ5 फिट
2.बायाँ5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 12 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam
Share On:

Leave a Comment