25×26 plot Home plan | 25×26 फिट जमिन मा घर प्लान

25x26 plot Home plan | 25x26 फिट जमिन मा घर प्लान

25×26 plot Home plan | 25×26 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन3.5 धुर / 1.9 आना
2.घर बनेको जमिन2.88 धुर / 1.53 आना
3.जमिन को मुख25 फिट
4.जमिन को लम्बाई26 फिट
5.घरको मुख22 फिट
6.घरको लम्बाई21 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.20,41,200 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK1
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.भन्सा कोठा – १9 x 9 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
5.सिढि – १6 x 10 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १12 x 10 फिट
7.बरन्डा – १0 फिट
8.कार पार्किगं – १0 फिट
9.प्यसेज – १4 x 10 फिट
10.सेट ब्याक – १3 x 9 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ4 फिट
2.बायाँ3 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि0 फिट
Sharing Is Caring: