24×26 Home plan | 24×26 फिट घर प्लान

24x26 Home plan | 24x26 फिट घर प्लान
1) Ground Floor Plan – भुई तल्ला
24x26 Home plan | 24x26 फिट घर प्लान
2) First Floor Plan – पहिलो तल्ला

24×26 Home plan | 24×26 फिट घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिनप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
2.घर बनेको जमिन3.4 धुर / 1.8 आना
3.जमिन को मुखप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
4.जमिन को लम्बाईप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
5.घरको मुख24 फिट
6.घरको लम्बाई26 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारिप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
11.घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
भुई तल्ले – नेपाली Rs.16,02,335 /- र पहिलो तल्ला – नेपाली Rs.8,80,200 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK1 BHK Ground Floor, 2 Bed Room 1st Floor
2.सुत्ने कोठा – १12 x 13 फिट (Ground Floor)
3.सुत्ने कोठा – २12 x 12 फिट
5.भन्सा कोठा – १11 x 10 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 7 फिट
7.सिढि – १7 x 19 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १12 x 11 फिट
9.बरन्डा – १7 x 12 फिट
10.कार पार्किगं – १0 फिट
11.प्यसेज – १3 फिट
12.शटर – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
2.बायाँप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडिप्लान को जानकारि मात्रै छ ।
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.