23×34 plot Home plan | 23×34 फिट जमिन मा घर प्लान

23x34 plot Home plan | 23x34 फिट जमिन मा घर प्लान

23×34 plot Home plan | 23×34 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन4.29 धुर / 2.28 आना
2.घर बनेको जमिन3.47 धुर / 1.84 आना
3.जमिन को मुख23 फिट
4.जमिन को लम्बाई34 फिट
5.घरको मुख23 फिट
6.घरको लम्बाई26 & 29.5 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.20,23,704 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – २10 x 12 फिट
3.भन्सा कोठा – १8 x 8 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १3.5 x 7 फिट
5.सिढि – १6 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १14 x 11 फिट
7.बरन्डा – १11 x 7 फिट
8.कार पार्किगं – १0 फिट
9.प्यसेज – १3 x 8 फिट
10.सेट ब्याक – १3.5 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Share On:

"Structural Engineer" with over 5 years of experience in estimation, structural design, and surveying. I am passionate about using my skills to create safe and sustainable structures. I am also a keen writer, and I enjoy sharing my knowledge and experiences with others.