23×32 feet Home plan | 23×32 फिट जमिन मा घर प्लान

23x32 feet Home plan | 23x32 फिट जमिन मा घर प्लान

23×32 plot Home plan | 23×32 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.घर बनेको जमिन4 धुर / 2.15 आना
2.जम्मा चाहिने जमिन5.76 धुर / 3 आना
3.घरको मुख23 फिट
4.घरको लम्बाई32 फिट
5.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
6.डिजाईनआधुनिक
7.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.20,97,600 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १10.5 x 10 फिट
3.सुत्ने कोठा – १11 x 10 फिट
4.भन्सा कोठा – १10.5 x 9 फिट
5.टोइलेट/बाथरुम – १6 x 4 फिट
6.सिढि – १10 x 6.5 फिट
7.हल/लिभिगं रुम – १11 x 13.5 फिट
8.बरन्डा – १7 फिट
9.कार पार्किगं – १0 फिट
10.प्यसेज – १0 फिट
11.स्टोर रुम – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ5 फिट
2.बायाँ5 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि5 फिट

4) Structure

S.NMemberQuantity
1.No. of Column 12 No.
2.Grade of Concrete< M20
3.RebarFe500
4.Beam Provided for EstimationBase Beam, Plinth Beam, Slab Beam

Watch Video

Share On:

Your Comment