20×60 plot Home plan | 20×60 फिट जमिन मा घर प्लान

20x60 plot Home plan | 20x60 फिट जमिन मा घर प्लान

20×60 plot Home plan | 20×60 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन6.58 धुर / 3.5 आना
2.घर बनेको जमिन5.5 धुर / 2.97 आना
3.जमिन को मुख20 फिट
4.जमिन को लम्बाई60 फिट
5.घरको मुख20 फिट
6.घरको लम्बाई51 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.33,07,600 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – २12 x 12 फिट
3.भन्सा कोठा – १8 x 8 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १8 x 5 फिट
5.सिढि – १10 x 8 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १20 x 12 फिट
7.बरन्डा – १0 फिट
8.कार पार्किगं – १17 x 12 फिट
9.प्यसेज – १8 x 16 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि4 फिट
Sharing Is Caring: