20×55 plot Home plan | 20×55 फिट जमिन मा घर प्लान

20x55 plot Home plan | 20x55 फिट जमिन मा घर प्लान

20×55 plot Home plan | 20×55 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन6 धुर / 3.2 आना
2.घर बनेको जमिन3.67 धुर / 1.95 आना
3.जमिन को मुख20 फिट
4.जमिन को लम्बाई55 फिट
5.घरको मुख20 फिट
6.घरको लम्बाई31.5 र 35 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.21,40,344 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK1
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.भन्सा कोठा – १12 x 12 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १8 x 5 फिट
5.सिढि – १7 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १8 x 15 फिट
7.बरन्डा – १8 x 8 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि20 फिट
4.पछाडि3.5 फिट र 0 फिट
Sharing Is Caring: