19×48 plot Home plan | 19×48 फिट जमिन मा घर प्लान

19x48 plot Home plan | 19x48 फिट जमिन मा घर प्लान

19×48 plot Home plan | 19×48 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन5 धुर / 2.66 आना
2.घर बनेको जमिन4.2 धुर / 2.2 आना
3.जमिन को मुख19 फिट
4.जमिन को लम्बाई48 फिट
5.घरको मुख19 फिट
6.घरको लम्बाई40.5 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय
9.डिजाईनआधुनिक
10.बारि0 फिट
11.भुई तल्ले घर बनाउन लगभग लागत खर्च
(टायल+पेन्टिगं, फर्निचर, वाईरिगं सहित)
नेपाली Rs.24,49,450 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK1
2.सुत्ने कोठा – १12 x 12 फिट
3.सुत्ने कोठा – १0 फिट
5.भन्सा कोठा – १8×12 फिट
6.टोइलेट/बाथरुम – १4 x 6 फिट
7.सिढि – १6 x 12 फिट
8.हल/लिभिगं रुम – १6 x 10 फिट
9.बरन्डा – १6 x 12 फिट
10.कार पार्किगं – १12 x 17 फिट
11.प्यसेज – १0 फिट
12.शटर – १0 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि5 फिट
4.पछाडि3.5 फिट
Sharing Is Caring: