18×121.5 plot Home plan | 121.5 x 18 फिट जमिन मा घर प्लान

18x121.5 plot Home plan | 121.5 x 18 फिट जमिन मा घर प्लान

18×121.5 plot Home plan | 121.5 x 18 फिट जमिन मा घर प्लान

1) प्लान को विवरण

न.प्लान को विवरणविवरण/प्रकार
1.जम्मा जमिन12 धुर / 6.39 आना
2.घर बनेको जमिन5.7 धुर / 3 आना
3.जमिन को मुख18 फिट
4.जमिन को लम्बाई121.5 फिट
5.घरको मुख18 फिट
6.घरको लम्बाई58 फिट
7.रोड20 फिट
8.घर को प्रकारआवासिय/परिवारिक
9.डिजाईनआधुनिक
10.घर बनाउन लगभग लागत खर्चनेपाली Rs.33,21,600 /-

2) कोठा को विवरण

न.कोठा को विवरणआकार
1.कति BHK2
2.सुत्ने कोठा – १12 x 13 फिट
3.भन्सा कोठा – १12 x 13 फिट
4.टोइलेट/बाथरुम – १8 x 5 फिट
5.सिढि – १7 x 12 फिट
6. हल/लिभिगं रुम – १12 x 12 फिट
7.प्यासेज – १5 x 58 फिट

3) सेट ब्याक

न.सेट ब्याक – साईडआकार
1.दायाँ0 फिट
2.बायाँ0 फिट
3.अगाडि20 फिट
4.पछाडि22.5 फिट
Sharing Is Caring: